Menkhorst Grondwerken

Lorem ipsum dolor sit amet

Grondwerk

Grondwerk is de algemene benaming voor alle werkzaamheden waarbij grond of zand moet worden verplaatst, aangevoerd of afgevoerd. Wij kunnen daarom veel verschillende werkzaamheden voor u uitvoeren. Onder andere onderstaande werkzaamheden kunnen wij uitvoeren:

  • Uitgraven van bouwputten en ontgravingen voor funderingen.
  • Uitgraven van uw tuin, terras of oprit.
  • Aanbrengen van zand, menggranulaat of grind.
  • Sleuven graven voor kabels, leidingen en riolering.
  • Uitgraven van vijvers en sloten
  • Rooien van bomenstronken en struiken.
  • Spitten van tuinen en gazons 
E-mailen
Bellen